Hlavní obsah

cvičený

Vyskytuje se v

cvičení: kondiční cvičenídas Konditionstraining

mluvní: mluvní cvičenídie Sprechübung

prstový: hud. prstové cvičenídie Fingerübung

průpravný: průpravná cvičenídie Vorbereitungsübungen

rehabilitační: rehabilitační cvičenídie Krankengymnastik, die Heilgymnastik

cvičit: cvičit aerobikAerobic machen

činka: cvičit s činkamimit Hanteln trainieren

kladina: cvičit na kladiněam Balken turnen

na: cvičit na kladiněam Balken turnen

nářadí: cvičit na nářadían den (Sport)Geräten turnen

opička: cvičená opičkageübtes Äffchen

přehnat: přehnat cvičenídie Übung übertreiben

přeskočit: Toto cvičení přeskočíme.Wir überspringen diese Übung.

slohový: slohové cvičeníeine Aufsatzübung, eine stilistische Übung

výslovnostní: výslovnostní cvičeníeine Ausspracheübung

vysprchovat se: vysprchovat se po cvičení(sich) nach dem Sport duschen

aufgeben: Učitel jim zadal písemné cvičení.Der Lehrer gab ihnen eine schriftliche Übung auf.

Gerät: Gymnasté cvičí na nářadí.Die Gymnastiker turnen an den Geräten.

Hund: cvičit psaeinen Hund dressieren

Reck: cvičit na hrazděam Reck turnen

schulen: cvičit paměť memorovánímdurch Auswendiglernen das Gedächtnis schulen

turnen: cvičit na bradlecham Barren turnen

unermüdlich: neúnavně cvičitunermüdlich üben