Hlavní obsah

rehabilitační

Přídavné jméno

  1. (sestra ap.) Rehabilitations-rehabilitační cvičenídie Krankengymnastik, die Heilgymnastikrehabilitační pomůckydie Rehabilitationsmittel
  2. (řízení ap.) Rehabilitierungs-

Vyskytuje se v

rehabilitační: die Krankengymnastik, die Heilgymnastikrehabilitační cvičení