Hlavní obsah

strojený

Vyskytuje se v

běh: zkušební běh strojeder Probelauf der Maschine

obráběcí: obráběcí strojdie Bearbeitungsmaschine

ofsetový: ofsetový strojdie Offsetdruckmaschine

parní: parní strojdie Dampfmaschine

pletařský: pletařské strojedie Strickmaschinen

plnicí: tech. plnicí strojdie Füllmaschine

posilovací: sport. posilovací strojdas Fitnessgerät

psací: psací strojdie Schreibmaschine

rozmnožovací: rozmnožovací strojdas (Foto)Kopirgerät, der Vervielfältigungsapparat

secí: secí strojdie Sämaschine

skartovací: tech. skartovací strojder Aktenvernichter

stroj: psací strojdie Schreibmaschine

žací: žací strojdie Mähmaschine

důmyslný: důmyslný vynález/strojeine sinnvolle/sinnreiche Erfindung/Einrichtung

klávesa: klávesy psacího strojeSchreibmaschinentasten

papírenský: papírenský strojPapiermaschine

spolehlivě: Stroj funguje spolehlivě.Die Maschine läuft zuverlässig.

ťukat: V kanceláři ťukají psací stroje.Im Büro klappern Schreibmaschinen.

vyřadit: vyřadit staré strojealte Maschinen aussondern

prázdno: Stroj běží na prázdno.Die Maschine läuft leer.

austauschen: směnit suroviny za strojeRohstoffe gegen Maschinen austauschen

in: Stroj je v provozu.Die Maschine ist in Betrieb.

Lauf: zastavit chod strojeden Lauf der Maschine stoppen

Apparat: obsluhovat (pří)strojeinen Apparat bedienen

Maschine: zapnout/vypnout strojeine Maschine anschalten/ausschalten

Walze: válec psacího strojedie Walze einer Schreibmaschine