Hlavní obsah

přirozený

Přídavné jméno

  1. (daný přírodou) natürlich, naturgemäßbiol. přirozený výběrnatürliche Selektion
  2. (nevytvořený uměle) Natur-, natürlich, naturwüchsigpřirozené perlydie Naturperlen
  3. (nestrojený) natürlichpřirozený půvabnatürlicher Reiz
  4. (obvyklý, normální) natürlichpřirozený odpor k čemunatürliche Abneigung gegen etw.

Vyskytuje se v

přirození: mužské přirozenímännliche Genitalien

nepřirozený: nepřirozený tvar čehounnatürliche Form etw. Gen

talent: Jsi přirozený talent!Du bist ein Naturtalent!

Tod: zemřít přirozenou smrtíeines natürlichen Todes sterben

přirozený: biol. přirozený výběrnatürliche Selektion