Hlavní obsah

Talent

Vyskytuje se v

ausstatten: být obdařen c!talentemmit Talent ausgestattet sein

organizační: das Organisationstalentorganizační talent

skladatelský: das Komponistentalentskladatelský talent

talent: das Sprachtalenttalent na jazyky

neobyčejný: eine außergewöhnliche Begabung für etw., zu etw. habenmít neobyčejný talent pro co

poděděný: vom Opa geerbtes c!Talenttalent poděděný po dědečkovi

podchytit: j-s c!Talent entdeckenpodchytit čí talent

zahrabat: sein c!Talent vergeudenzahrabat svůj talent