Hlavní obsah

dech

Vyskytuje se v

tajit: nedýchat den Atem anhalten*tajit dech

po: nach Luft schnappenlapat po dechu

lapat: nach Atem ringenlapat po dechu

lapit: Atem holenlapit dech

pravidelný: regelmäßiger Atem/Pulspravidelný dech/tep

zadržet: den Atem anhaltenzadržet dech

zatajit: die Luft/den Atem anhaltenzatajit dech

popadat: kaum noch japsen könnenpřen. sotva popadat dech

přečíst (si): etw. in einem Zug lesenpřečíst co jedním dechem

Luft: Luft holennabrat dech, nadechnout se

anhalten: die Luft/den Atem anhaltenzadržet/zatajit dech

Atem: den Atem anhaltenzadržet dech

Beschwerde: Beschwerden beim Atmen habenmít potíže s dechem

Puste: aus der Puste kommen/seinnemoci popadnout dech

dech: der Zigarettenhauchcigaretový dech