Hlavní obsah

dýchání

Vyskytuje se v

umělý: med. umělé dýcháníkünstliche Beatmung

rozpínat se: Plíce se při dýchání rozpínají.Die Lungen dehnen sich beim Atmen aus.

uzpůsobit: Plíce jsou uzpůsobené k dýchání.Die Lungen sind zum Atmen geeignet.

gleichmäßig: gleichmäßig atmendýchat pravidelně

schwer: schwer atmendýchat těžce

Atem: außer Atem geratenztěžka dýchat, sotva popadat dech

beatmen: einen Verwundeten künstlich beatmenposkytnout zraněnému umělé dýchání

Nase: durch die Nase atmendýchat nosem