Hlavní obsah

dýchání

Vyskytuje se v

umělý: künstliche Beatmungmed. umělé dýchání

rozpínat se: Die Lungen dehnen sich beim Atmen aus.Plíce se při dýchání rozpínají.

uzpůsobit: Die Lungen sind zum Atmen geeignet.Plíce jsou uzpůsobené k dýchání.

gleichmäßig: gleichmäßig atmendýchat pravidelně

schwer: schwer atmendýchat těžce

Atem: außer Atem geratenztěžka dýchat, sotva popadat dech

beatmen: einen Verwundeten künstlich beatmenposkytnout zraněnému umělé dýchání

Nase: durch die Nase atmendýchat nosem