Hlavní obsah

kreuz

Das, podstatné jméno~es, ~e

  1. kříž(ek) značkain der Karte ein Kreuz machenudělat na mapě křížekdas Rote KreuzČervený křížj-n ans Kreuz schlagenpřibít koho na kříž
  2. kříž, trápení, souženíEr nahm sein Kreuz auf sich.Vzal na sebe svůj kříž.
  3. kříže barva v kartách
  4. křížová kost, křížDas Kreuz tut mir weh.Bolí mě v kříži.

Vyskytuje se v

kreuzen: sich kreuzen(z)křížit se, křižovat se o cestách ap.

kreuzen: sich kreuzen(z)křížit se o plánech, zájmech ap.

quer: kreuz und querkřížem krážem

kreuzen: In unserem Leben haben sich unsere Wege mehrmals gekreuzt.Naše cesty se v našem životě mnohokrát zkřížily.

kreuzen: Seine Jacht kreuzte auf dem Atlantik.Jeho jachta brázdila Atlantik.

červený: Červený křížRotes Kreuz

kříž: Červený kříždas Rote Kreuz

kříž: astron. Jižní/Severní kříždas Kreuz des Südens/Nordens

křížem: křížem krážemkreuz und quer

křížek: označit co křížkemetw. mit einem Kreuz markieren

křižovat: křižovat mořemdas Meer kreuzen

křižovat: Cesta křižuje pole.Die Straße kreuzt das Feld.

křižovat se: Pole se křižuje s lesní cestou.Das Feld kreuzt den Feldweg.

zkřížit se: Tři cesty se zkřížily.Drei Wege kreuzten sich.

zkřížit: přen. zkřížit mečedie Klingen kreuzen