Hlavní obsah

správně

Příslovce

  • richtig, recht, korrektmluvit správně německykorrekt deutsch sprechenTo je správně.Das ist richtig.Jsem tu správně?Bin ich hier richtig?

Vyskytuje se v

chvíle: ve správnou chvílizum richtigen Zeitpunkt

správní: správní radader Verwaltungsrat

správný: správná míraein rechtes Maß

natrénovat: natrénovat si správnou výslovnostsich die richtige Aussprache antrainieren

nesprávný: nesprávný výpočetfalsche Berechnung

orgán: státní/správní/výkonné orgánydie Staatsorgane/Verwaltungsorgane/Exekutivorgane

předpoklad: správný/nesprávný předpokladrichtige/falsche Voraussetzung

přízvuk: vyslovit se správným přízvukemmit richtigem Akzent aussprechen

situace: umět správně odhadnout situacidie Situation richtig einschätzen können

stravovací: správné stravovací návykyrichtige Ernährungsgewohnheiten

tip: Tvůj tip byl tentokrát správný.Dein Tipp war diesmal richtig.

veskrz: zvolit veskrze správný postupeine durchweg richtige Vorgehensweise wählen

vyhláška: vládní/správní vyhláškadie Regierungsverordnung/Verwaltungsverordnung

výpočet: správný výpočetkorrekte Berechnung

vystihnout: vystihnout správný okamžikeinen günstigen Augenblick erfassen

vytipovat: Správně mu vytipovala 30 let.Sie hat ihn richtig auf 30 Jahre geschätzt.

konec: uchopit co za správný konecetw. am richtigen Ende anfassen

muž: správný muž na správném místěder rechte Mann am rechten Platz

správně: mluvit správně německykorrekt deutsch sprechen