Hlavní obsah

fügen

Sloveso

  1. kniž.spojit, postavit, sestavit
  2. etw.Akk an etw. Akk spojit co s čím, klást co k čemu
  3. sich fügen in etw. Akk zapadat do čeho, hodit se k čemuDas Brett fügt sich genau in die Lücke.Prkno přesně zapadá do mezery.
  4. sich fügen podrobit se, podvolit se veliteli ap.Nach anfänglichem Widerstand fügte sie sich.Po počátečním odporu se podrobila.

Vyskytuje se v

unvermeidlich: smířit se s nevyhnutelnýmsich ins Unvermeidliche fügen

podotýkat: Podotýkám, že to nebyla má vina.Ich füge hinzu, dass ich nicht daran schuld bin.

podvolit se: Podvolil se přání rodičů.Er fügte sich dem Wunsch seiner Eltern.

fügen: Prkno přesně zapadá do mezery.Das Brett fügt sich genau in die Lücke.