Hlavní obsah

genau

Vyskytuje se v

Minute: auf die Minute (genau)na minutu (přesně)

derselbe, dieselbe, dasselbe: genau dasselbepřesně to samé

dosieren: ein Medikament genau dosierenpřesně dávkovat lék

fügen: Das Brett fügt sich genau in die Lücke.Prkno přesně zapadá do mezery.

Gegensatz: Sie ist genau der Gegensatz zu ihr.Ona je jejím pravým opakem.

Uhr: Es ist genau zwölf Uhr.Je přesně dvanáct hodin.

genau: (Stimmt) Genau!Přesně tak!, To souhlasí!