Hlavní obsah

Volk

Das, podstatné jméno~(e)s, -ö-er

  1. národ, liddie Völker Afrikasafrické národy
  2. veřejnost, lid, obyvatelstvodie Vertreter des Volkes im Parlamentzástupci lidu v parlamentu
  3. hovor.lidé, dav, lidsich unters Volk mischenztratit se v davu
  4. národ výletníků ap., cháska

Vyskytuje se v

Herrschaft: vláda lidudie Herrschaft des Volkes

unter: vmísit se mezi lidsich unter das Volk mischen

historie: historie národadie Geschichte des Volkes

orientální: orientální národydie orientalischen Völker

prostý: prostý lideinfaches Volk

románský: románské národyromanische Völker

stmelit: Revoluce stmelila národ.Die Revolution hat das Volk zusammengeschweißt.

vzbouřit se: Lid se vzbouřil proti diktátorovi.Das Volk meuterte gegen den Diktator.

Volk: africké národydie Völker Afrikas