Hlavní obsah

obyvatelstvo

Vyskytuje se v

hustota: hustota obyvatelstva/osídlenídie Einwohnerdichte/Siedlungsdichte

příjem: daň z příjmů obyvatelstvadie Einkommensteuer der Bevölkerung

domorodý: domorodé obyvatelstvoeinheimische Bevölkerung

přírůstek: přírůstek obyvatelstvader Bevölkerungszuwachs