Hlavní obsah

obrácený

Přídavné jméno

  1. (v opačném směru, poloze, pořadí ap.) umgekehrt, verkehrt, entgegengesetztjít obráceným směremin die entgegengesetzte Richtung gehenNa cestě byl obrácený vůz.Auf dem Weg war ein umgekehrter Wagen.
  2. (směřující někam) gerichtet

Vyskytuje se v

vzhůru: obrátit co vzhůru nohamaetw. auf den Kopf stellen

důvěra: obrátit se na koho s důvěrousich an j-n mit Vertrauen wenden

důvěřivě: důvěřivě se obrátit na kohosich vertrauensvoll an j-n wenden

obrátit: obrátit stránkudie Seite wenden

obrátit se: Nevím, na koho se mám obrátit.Ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll.

pomoc: obrátit se o pomoc ke komu, na kohosich an j-n um Hilfe wenden

poušť: obrátit co v poušťetw. zur Wüste machen

požadavek: obrátit se na koho s požadavkemsich mit einer Anforderung an j-n wenden

spolehlivý: obrátit se na spolehlivého člověkasich an einen zuverlässigen Menschen wenden

stránka: obrátit stránkudie Seite umwenden

vniveč: obrátit co vnivečetw. zunichtemachen

karta: Karta se obrátila.Das Blatt hat sich gewendet.

oko: obrátit oči v sloupdie Augen verdrehen

sloup: obrátit oči v sloupdie Augen verdrehen

víra: obrátit koho na pravou víruj-n zum richtigen Glauben bekehren

záda: přen. obrátit se ke komu zádyj-m den Rücken kehren

an: obrátit se na kohosich an j-n wenden

ausschlagen: obrátit se k dobrémuzum Guten ausschlagen

direkt: obrátit se přímo na kohosich direkt an j-n wenden

Instanz: obrátit se na vyšší instancisich an eine höhere Instanz wenden

Frage: obrátit se na koho s otázkouan j-n Frage richten

umdrehen: před praním obrátit tričko (naruby)das T-Shirt vor der Wäsche umdrehen

verkehren: Jeho lhostejnost se obrátila v soucit.Seine Gleichgültigkeit verkehrte sich in Mitgefühl.

wenden: obrátit kabát (naruby)einen Mantel wenden

zuwenden: ukázat záda komu, obrátit se zády ke komuj-m den Rücken zuwenden

kehren: Obrátilo se to k lepšímu.Das hat sich zum Guten gekehrt.

obrácený: jít obráceným směremin die entgegengesetzte Richtung gehen