Hlavní obsah

umgekehrt

Vyskytuje se v

umkehren: sich umkehrennach j-m/etw. otočit se, obrátit se za kým/čím ohlédnout se ap.

gerade: gerade umgekehrtpřesně obráceně