Hlavní obsah

verkehren

Vyskytuje se v

einbahnig: einbahniger Verkehrjednosměrný provoz

abfließen: přen. Der Verkehr fließt schlecht ab.Doprava vázne.

meinesgleichen: Ich verkehre nur mit meinesgleichen.Stýkám se jen se sobě rovnými.

stocken: Der Verkehr stockte.Doprava vázla.

stoppen: Der Polizist stoppte den Verkehr.Policista zastavil dopravu.

umleiten: den Verkehr umleitenodklonit dopravu

Verkehr: Der Verkehr bricht zusammen.Doprava se hroutí.

verkehren: sich verkehrenproměnit se, obrátit se, převrátit se situace ap.