Hlavní obsah

klingen

Slovesoklang, h. geklungen

  1. die Gläser klingen lassen (při)ťuknout si na zdraví

Vyskytuje se v

Klinge: j-n über die Klinge springen lassenvrazit komu nůž do zad zabít ap.

Klang: der Klang der Glockenhlas zvonů

scharf: die Klinge scharf machennaostřit čepel

Krankheit: Die Krankheit klingt ab.Nemoc odeznívá.

pathetisch: pathetisch klingenznít pateticky

reimen: Sang auf/mit Klang reimenrýmovat s

ladit: Hudební nástroje neladí dohromady.Die Instrumente klingen nicht zusammen.

maličkost: Zní to jednoduše, ale není to žádná maličkost.Es klingt einfach, ist aber nicht so ohne.

pronikavě: co zní pronikavěetw. klingt grell

rozlišovat: rozlišovat zvuky a tóny sluchemdie Klänge und Töne mit dem Gehör erkennen

zvnitřku: Zvnitřku zněla hudba.Von innen klang Musik.

zkřížit: přen. zkřížit mečedie Klingen kreuzen

zvonit: přen. Zvoní mi v uších.Mir klingen die Ohren.