Hlavní obsah

klingen

Slovesoklang, h. geklungen

  1. die Gläser klingen lassen (při)ťuknout si na zdraví

Vyskytuje se v

klingen: die Gläser klingen lassen(při)ťuknout si na zdraví

Klang: der Klang der Glockenhlas zvonů

scharf: die Klinge scharf machennaostřit čepel

Krankheit: Die Krankheit klingt ab.Nemoc odeznívá.

pathetisch: pathetisch klingenznít pateticky

reimen: Sang auf/mit Klang reimenrýmovat s

ladit: Die Instrumente klingen nicht zusammen.Hudební nástroje neladí dohromady.

pronikavě: etw. klingt grellco zní pronikavě

rozlišovat: die Klänge und Töne mit dem Gehör erkennenrozlišovat zvuky a tóny sluchem

zvnitřku: Von innen klang Musik.Zvnitřku zněla hudba.

zkřížit: die Klingen kreuzenpřen. zkřížit meče

zvonit: Mir klingen die Ohren.přen. Zvoní mi v uších.

Klinge: j-n über die Klinge springen lassenvrazit komu nůž do zad zabít ap.