Hlavní obsah

smísit se

Dokonavé sloveso

  • sich (ver)mischenVzdálené hlasy se smísily.Entfernte Stimmen haben sich vermischt.