Hlavní obsah

Konto

Das, podstatné jméno~s, Konten/~s/Konti

  • konto, účetein Konto eröffnenotevřít si účetGeld von einem Konto abhebenvyzvednout si peníze z konta

Das, podstatné jméno~s, Konten/~s/Konti

  1. auf j-s Konto hovor.na čí konto/účet

Vyskytuje se v

abheben: vyzvednout peníze z kontaGeld vom Konto abheben

belasten: zatížit čí účetj-s Konto belasten

einlegen: ukládat peníze na účetGelder auf ein Konto einlegen

überziehen: přečerpat své konto (o 80 eur)sein Konto (um 80 Euro) überziehen

umschreiben: převést částku na jiné kontoeinen Betrag auf ein anderes Konto umschreiben

Konto: na čí konto/účetauf j-s Konto