Hlavní obsah

poslouchat

Vyskytuje se v

mušle: poslouchat hučení moře v mušlidas Meeresrauschen in der Muschel hören

nedutat: Pozorně poslouchal, ani nedutal.Er hörte aufmerksam zu, ohne zu mucken.

nudný: poslouchat nudnou řečeiner öden Rede zuhören

otrocky: otrocky poslouchat kohoj-m sklavisch gehorchen

pán: Pes poslouchá svého pána.Der Hund folgt seinem Herrn.

pozorně: pozorně poslouchat výklad kohoj-s Ausführungen aufmerksam zuhören

slovo: poslouchat koho na slovoj-n aufs Wort folgen, j-m aufs Wort gehorchen

sluchátko: nasadit si sluchátka a poslouchat hudbuKopfhörer aufsetzen und Musik hören

zaujetí: poslouchat se zaujetímverzückt zuhören

dech: poslouchat se zatajeným dechemmit angehaltenem Atem lauschen

půl: poslouchat jen na půl uchanur mit halbem/einem Ohr zuhören

Wort: poslouchat na slovoaufs Wort gehorchen

folgen: Jeho pes ho poslouchá na slovo.Sein Hund folgt ihm aufs Wort.

gehorchen: Pes se musí naučit poslouchat.Der Hund muss gehorchen lernen.

gläubig: důvěřivě poslouchat čí historkygläubig j-s Geschichten zuhören

herhören: Všichni mě poslouchejte!Hört mal alle her!

horchen: poslouchat za dveřmian der Tür horchen

hören: rád se poslouchatsich gern reden hören

lauschen: poslouchat za dveřmian der Tür lauschen

spuren: Kdo nebude poslouchat, vyletí.Wer nicht spurt, fliegt.

zuhören: Teď mě dobře poslouchej!Jetzt hör(e) mir mal gut zu!