Hlavní obsah

zaujetí

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  • die Eingenommenheitposlouchat se zaujetímverzückt zuhören

Vyskytuje se v

nenávistný: eine feindselige Stellung zu j-m/etw. einnehmenzaujmout nenávistný postoj ke komu/čemu

pozice: eine liegende/sitzende/stehende Position einnehmenzaujmout pozici vleže/vsedě/vstoje

pozitivní: eine positive Haltung zu etw. einnehmenzaujmout pozitivní postoj k čemu

stanovisko: zu etw. Stellung beziehenzaujmout stanovisko k čemu

human: zu etw. eine humane Stellung einnehmenzaujmout humánní postoj k čemu

Stellung: eine kniende/hockende Stellung einnehmenzaujmout pozici v kleče/dřepu

zaujetí: verzückt zuhörenposlouchat se zaujetím