Hlavní obsah

nechávat

Vyskytuje se v

zadní: pamatovat na zadní vrátka, nechávat si zadní vrátka otevřenásich eine Hintertür offenhalten

aufheben: Du hebst dir das Beste immer bis zum Schluss auf.Necháváš si to nejlepší vždycky na konec.

Geld: Er lässt sein Geld arbeiten.Nechává své peníze pracovat.

überlassen: j-m die Erziehung überlassennech(áv)at výchovu na kom