Hlavní obsah

nechávat

Vyskytuje se v

zadní: pamatovat na zadní vrátka, nechávat si zadní vrátka otevřenásich eine Hintertür offenhalten

aufheben: Necháváš si to nejlepší vždycky na konec.Du hebst dir das Beste immer bis zum Schluss auf.

Geld: Nechává své peníze pracovat.Er lässt sein Geld arbeiten.

überlassen: nech(áv)at výchovu na komj-m die Erziehung überlassen