Hlavní obsah

Tor

Vyskytuje se v

durch: projít branoudurch das Tor (hindurch) gehen

durchfahren: projet bránoudurch ein Tor durchfahren

schießen: střelit branku, dát gólein Tor schießen

Schuss: střela na bránuein Schuss aufs Tor

stemmen: zapřít se o vratasich gegen das Tor stemmen

dostat: dostat gólein Tor kriegen

gól: dát gólein Tor erzielen

napálit: napálit míč do brankyden Ball ins Tor schießen

přitlouct: přitlouci plakát na vrataein Poster ans Tor schlagen

vrata: vjíždět do vratin das Tor hineinfahren

vylepit: vylepit leták na vratadas Flugblatt ans Tor (an)kleben

vypálit: vypálit na brankuaufs Tor abfeuern

Tor: dát brankuein Tor schießen