Hlavní obsah

schauen

Vyskytuje se v

Gaul: Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul!Darovanému koni na zuby nehleď!

Schau: die Schau seinbýt skvělý

schauen: j. schaut j-m ähnlichkdo je podobný, se podobá komu

um: nervös um sich schauennervózně se rozhlížet kolem sebe

Schulter: j-m über die Schulter schauendívat se komu přes rameno

stier: stier vor sich hin schauenstrnule hledět před sebe

Weite: in die Weite schauenhledět do dálky

zurücklegen: den Kopf zurücklegen und in die Höhe schauenzaklonit hlavu a podívat se do výšky

trauen: Trau, schau, wem!Důvěřuj, ale prověřuj!

ausschauen: Wie schaut's aus mit dir?Jak to s tebou vypadá?