Hlavní obsah

Job

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

co: Seitdem er den neuen Job hat, habe ich ihn nicht gesehen.Co má novou práci, neviděl jsem ho.

nabídnout: j-m einen Job offerierennabídnout komu zaměstnání

daransetzen: Er hat alles darangesetzt, den Job zu bekommen.Vynaložil vše na to, aby tu práci dostal.

Job: Für die Ferien suche ich mir einen Job.Na prázdniny si hledám brigádu.

schmeißen: einen Job schmeißenpraštit s prací

Suche: auf der Suche nach einem Job seinhledat si práci

umtun: sich nach einem Job umtunhledat práci