Hlavní obsah

opět

Příslovce

  1. (ještě jednou) wieder(um), nochmalsKrátké sukně jsou opět módní.Kurze Röcke sind wieder in.
  2. (pro vystřídání) wieder

Vyskytuje se v

podražit: Die Zigaretten verteuerten sich wieder.Cigarety opět podražily.

se, si: Am Wochenende habe ich mich wieder übergessen.O víkendu jsem se opět přejedla.

stmelit se: Die Familie hat sich wieder vereinigt.Rodina se opět stmelila.

vršit se: Fehler häufen sich wieder.Chyby se opět vrší.

zpevnit: Der Dollar hat sich wieder gefestigt.Dolar opět zpevnil.

einräumen: die Möbel (wieder) ins Zimmer einräumenumístit nábytek (opět) do pokoje

mein: Ich mache dieses Jahr wieder meine Kur.Tento rok absolvuji opět svůj léčebný pobyt.

sein: Die Preise sind in diesem Monat wieder gestiegen.Ceny tento měsíc opět stouply.

zulegen: Der Dollar hat wieder zugelegt.Dolar opět posílil.

opět: Kurze Röcke sind wieder in.Krátké sukně jsou opět módní.