Hlavní obsah

bedauern

Vyskytuje se v

Bedauern: vyjádřit (své) politování nad čím(sein) Bedauern über etw. ausdrücken

cítit: cítit lítost nad kým/čímdas Bedauern über j-n/etw. empfinden

nejednou: Nejednou litoval svého činu.Er hat seine Tat öfters bedauert.

politování: vyjádřit politování nad kým/čímsein Bedauern über j-n/etw. ausdrücken

politovat: politovat nemocnéhoden Kranken bedauern

sdělovat: S politováním vám sdělujeme, že ...Mit Bedauern teilen wir euch mit, dass ...

upřímně: upřímně litovat čehoetw. aufrichtig bedauern

bedauern: být k politování/politováníhodnýzu bedauern sein