Hlavní obsah

litovat

Nedokonavé sloveso

  1. (želet něčeho) bedauern, bereuen etw. AkkLituji (, že)...Es tut mir leid (, dass)...
  2. (nechtít vynaložit) scheuen

Vyskytuje se v

sloužit: Lituji, nemohu sloužit.Es tut mir leid, damit kann ich nicht dienen.

námaha: nelitovat námahydie Mühe nicht scheuen

nejednou: Nejednou litoval svého činu.Er hat seine Tat öfters bedauert.

upřímně: upřímně litovat čehoetw. aufrichtig bedauern