Hlavní obsah

scheuen

Vyskytuje se v

scheuen: sich scheuenvor j-m/etw. bát se, (za)leknout se koho/čeho, couvnout před kým/čím

Teufel: j-n/etw. fürchten/scheuen wie der Teufel das Weihwasserbát se koho/čeho jako čert kříže

Arbeit: keine Arbeit scheuennebát se žádné práce

Opfer: kein Opfer an Zeit scheuennebát se obětovat čas