Hlavní obsah

scheu

Vyskytuje se v

scheuen: sich scheuenvor j-m/etw. bát se, (za)leknout se koho/čeho, couvnout před kým/čím

Teufel: j-n/etw. fürchten/scheuen wie der Teufel das Weihwasserbát se koho/čeho jako čert kříže

Arbeit: keine Arbeit scheuennebát se žádné práce

Opfer: kein Opfer an Zeit scheuennebát se obětovat čas

námaha: die Mühe nicht scheuennelitovat námahy

ostych: etw. ohne Scheu sagenříci co bez ostychu

ostýchat se: sich scheuen, seine Meinung zu sagenostýchat se říct svůj názor

plachý: ein scheues Kindplaché dítě

plašit: die Pferde scheu machenplašit koně

štítit se: Er scheut sich vor nichts.Neštítí se ničeho.