Hlavní obsah

kolísat

Vyskytuje se v

fluktuieren: Die Preise fluktuieren.Ceny kolísají.

kolísat: In dieser Frage wankte er.V této otázce kolísal.