Hlavní obsah

beantworten

Vyskytuje se v

odpovědět: eine Anzeige beantwortenodpovědět na inzerát

vyzvat: Ich wurde aufgefordert, die Frage zu beantworten.Vyzvali mě, abych odpověděl na otázku.

zodpovědět: Fragen beantwortenzodpovědět dotazy

beantworten: Das kann ich nicht beantworten.Na to nemohu/neumím odpovědět.