Hlavní obsah

reagovat

Vyskytuje se v

citlivě: citlivě reagovat na změnuempfindlich auf eine Änderung reagieren

dotčeně: reagovat dotčeněgekränkt reagieren

nevrle: reagovat nevrle na kritikuauf die Kritik verdrießlich reagieren

spontánně: spontánně reagovatspontan reagieren