Hlavní obsah

vyložený

Přídavné jméno

  • zřejmýhovor.ausgesprochenTo je vyložený nesmysl!Das ist ein ausgesprochener Unsinn!

Vyskytuje se v

vyložit: vyložit sipochopit deuten, interpretieren

karta: vyložit komu kartyj-m die Karten legen

auslegen: vyložit zboží do výkladní skříněWaren im Schaufenster auslegen

abladen: Kde vás mohu vyložit?přen. Wo kann ich Sie abladen?

darstellen: jasně vyložit argumentyArgumente klar darstellen

laden: vyložit bedny z vagonudie Kisten aus dem Waggon laden

vyložený: To je vyložený nesmysl!Das ist ein ausgesprochener Unsinn!