Hlavní obsah

vyložený

Přídavné jméno

  • zřejmýhovor.ausgesprochenTo je vyložený nesmysl!Das ist ein ausgesprochener Unsinn!

Vyskytuje se v

vyložit: vyložit sipochopit deuten, interpretieren

vyložit: vyložit zboží ve výkladudie Waren im Schaufenster auslegen

karta: vyložit komu kartyj-m die Karten legen

auslegen: Waren im Schaufenster auslegenvyložit zboží do výkladní skříně

abladen: přen. Wo kann ich Sie abladen?Kde vás mohu vyložit?

darstellen: Argumente klar darstellenjasně vyložit argumenty

laden: die Kisten aus dem Waggon ladenvyložit bedny z vagonu