Hlavní obsah

doložený

Vyskytuje se v

nedoložený: nedoložené tvrzeníunbegründete Behauptung

Beispiel: etw. mit Beispielen belegendoložit co příklady

belegen: ein Gesuch ordnungsgemäß belegendoložit žádost řádnými doklady

urkundlich: urkundlich belegt seinbýt doložený listinou