Hlavní obsah

doplněný

Vyskytuje se v

garderoba: doplnit svou garderobuseine Garderobe ergänzen

vzdělání: doplnit si vzdělánídie Bildung ergänzen

Bestand: doplnit železné zásobydie eisernen Bestände auffüllen

ergänzen: doplnit chybějícídas Fehlende ergänzen