Hlavní obsah

doplnění

Vyskytuje se v

garderoba: doplnit svou garderobuseine Garderobe ergänzen

vzdělání: doplnit si vzdělánídie Bildung ergänzen

Bestand: die eisernen Bestände auffüllendoplnit železné zásoby

ergänzen: das Fehlende ergänzendoplnit chybějící

Ergänzung: die Ergänzung der Vorrätedoplnění zásob