Hlavní obsah

ergänzen

Sloveso

  1. etw. Akk durch/um etw. doplnit, rozšířit co o co smlouvu o dodatkydas Fehlende ergänzendoplnit chybějící
  2. sich ergänzen doplnit se novými členy ap.
  3. doplnit vysvětlivky článek ap.
  4. etw. Akk zu etw. dodat, podotknout co k čemu komentář k textu ap.

Vyskytuje se v

garderoba: doplnit svou garderobuseine Garderobe ergänzen

vzájemně: vzájemně se doplňovatsich gegenseitig ergänzen

vzdělání: doplnit si vzdělánídie Bildung ergänzen

ergänzen: doplnit chybějícídas Fehlende ergänzen