Hlavní obsah

Beispiel

Das, podstatné jméno~s, ~e

  1. příklad typický ap.ein anschauliches Beispiel anführenuvést názorný příkladetw. an einem Beispiel erklärenvysvětlit co na příkladuetw. mit Beispielen belegendoložit co příklady
  2. příklad, vzor člověk, čin ap.

Vyskytuje se v

nehmen: vzít si příklad z koho/čehosich ein Beispiel an j-m/etw. nehmen

wie: jako (například)wie (zum Beispiel)

geradezu: přímo ideální příkladein geradezu ideales Beispiel

zum: napříkladzum Beispiel

beliebig: zvolit libovolný příkladein beliebiges Beispiel wählen

erklären: To se dá lehce vysvětlit na příkladu.Das lässt sich leicht an einem Beispiel erklären.

nennen: vyjmenovat různé příkladyverschiedene Beispiele nennen

stehen: Tento příklad vyjadřuje mnohé.Dieses Beispiel steht für viele.

na: na příkladzum Beispiel

příklad: (jako) na příklad(wie) zum Beispiel

dobrý: dobrý příkladein gutes Beispiel

klasický: klasický příklad čehoein klassisches Beispiel etw. Gen

například: Tvrdil například, že ...Er hat zum Beispiel behauptet, dass ...

odstrašující: odstrašující příkladabschreckendes Beispiel

typický: typický příklad čehoein typisches Beispiel etw. Gen, für etw.

uvést: uvést příkladyBeispiele anführen

Beispiel: (jako) například(wie) zum Beispiel