Hlavní obsah

Beispiel

Das, podstatné jméno~s, ~e

  1. příklad typický ap.ein anschauliches Beispiel anführenuvést názorný příkladetw. an einem Beispiel erklärenvysvětlit co na příkladuetw. mit Beispielen belegendoložit co příklady
  2. příklad, vzor člověk, čin ap.

Vyskytuje se v

nehmen: sich ein Beispiel an j-m/etw. nehmenvzít si příklad z koho/čeho

wie: wie (zum Beispiel)jako (například)

geradezu: ein geradezu ideales Beispielpřímo ideální příklad

zum: zum Beispielnapříklad

beliebig: ein beliebiges Beispiel wählenzvolit libovolný příklad

erklären: Das lässt sich leicht an einem Beispiel erklären.To se dá lehce vysvětlit na příkladu.

nennen: verschiedene Beispiele nennenvyjmenovat různé příklady

stehen: Dieses Beispiel steht für viele.Tento příklad vyjadřuje mnohé.

na: na příkladzum Beispiel

příklad: (jako) na příklad(wie) zum Beispiel

dobrý: dobrý příkladein gutes Beispiel

klasický: klasický příklad čehoein klassisches Beispiel etw. Gen

například: Tvrdil například, že ...Er hat zum Beispiel behauptet, dass ...

odstrašující: odstrašující příkladabschreckendes Beispiel

příklad: uvést komu typický příklad čehoj-m ein typisches Beispiel für etw. anführen

typický: typický příklad čehoein typisches Beispiel etw. Gen, für etw.

uvést: uvést příkladyBeispiele anführen

příklad: jít komu příklademj-m mit gutem Beispiel vorangehen

příklad: brát si příklad z koho/čehosich an j-m/etw. ein Beispiel nehmen