Hlavní obsah

materiál

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (látka, surovina) das Material, der (Werk)Stoffobvazový materiáldas Verbandsmaterializolační/stavební materiáldas Isoliermaterial/Baumaterialvodivý materiálder Leiterwerkstoff
  2. (podklad, pramen) das Materialpísemný/propagační materiáldas Schriftmaterial/Werbematerial

Vyskytuje se v

informativní: das Informationsmaterialinformační materiál

křehký: zerbrechliches Materialkřehký materiál

obkladový: das Verkleidungsmaterialobkladový materiál

obrazový: das Bildmaterialobrazový materiál

propagační: die Propagandamaterialien/Werbematerialienpropagační materiály

průkazní: das Beweismaterialprůkazní materiál

přesun: die Materialumstellungpřesun materiálu

sypký: das Schüttmaterialsypký materiál

výstřižkový: das Ausschnittarchiv/Ausschnittmaterialvýstřižkový archiv/materiál

zdravotnický: medizinisches Material, das Sanitätsmaterialzdravotnický materiál

dokumentační: das Dokumentationsmaterialdokumentační materiál

druhotný: sekundäres Materialdruhotný materiál

ekonomicky: mit dem Material ökonomisch umgehenzacházet s materiálem ekonomicky

natahovací: elastisches Materialnatahovací materiál

pevný: ein festes Materialpevný materiál

pohlcovat: Dieses Material saugt Feuchtigkeit auf.Tento materiál pohlcuje vlhkost.

přísun: die Zufuhr des Materials/der Rohstoffepřísun materiálu/surovin

rozkrást: das Baumaterial nach und nach stehlenrozkrást stavební materiál

uspořit: das Material einsparenuspořit materiál

utřídit: das Material sortierenutřídit materiál

vorliegen: Das Beweismaterial liegt dem Gericht vor.Průkazný materiál je dán k dispozici soudu.

materiál: der Leiterwerkstoffvodivý materiál