Hlavní obsah

sice

Vyskytuje se v

doch: Má sice málo času, přesto přijde.Er hat zwar wenig Zeit, aber er kommt doch.

zwar: Mám sice málo času, ale pomohu ti.Ich habe zwar zu wenig Zeit, aber ich helfe dir.

sice: a sicea to und zwar