Hlavní obsah

Vorrat

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

  • zásoba zboží ap.einen großen Vorrat an Lebensmitteln habenmít velkou zásobu potravin

Vyskytuje se v

alle: Die Vorräte werden alle.Zásoby dochází.

aufsparen: einen Vorrat für Notzeiten aufsparenušetřit si zásobu na horší časy

Ergänzung: die Ergänzung der Vorrätedoplnění zásob

Haus halten: mit den Vorräten Haus haltenhospodařit se zásobami

nevyčerpatelný: nevyčerpatelné zásobyunerschöpfliche Vorräte

rozebrat: rozebrat zásobyVorräte aufkaufen

tenčit se: Zásoby se tenčí.Die Vorräte vermindern sich.

ubýt: Ubylo zásob.Die Vorräte sind zusammengegangen.