Hlavní obsah

Amt

Vyskytuje se v

kraft: etw. kraft seines Amtes entscheidenrozhodnout co z moci svého úřadu

anvertrauen: j-m ein Amt anvertrauensvěřit komu úřad

bekleiden: ein Amt bekleidenzastávat úřad

berufen: j-n in ein Amt berufenpovolat koho do úřadu

Last: přen. die Last des Amtestíha úřadu

übernehmen: ein Amt übernehmenpřevzít úřad

unterstehen: Dieses Amt untersteht unmittelbar dem Ministerium.Tento úřad spadá bezprostředně pod ministerstvo.

Amt: im Amt seinbýt ve funkci