Hlavní obsah

Schoß

Der, podstatné jméno~es, -ö-e

  1. klíndie Hände in den Schoß legensložit ruce do klínasich auf j-s Schoß setzen/j-m auf den Schoß setzenposadit se komu na klín
  2. form.(mateřské) lůno
  3. form.lůno, ochrana, záštita

Der, podstatné jméno~es, -ö-e

  1. j-m in den Schoß fallen (s)padnout do klína komu vítězství ap.

Vyskytuje se v

nehmen: eine Katze auf den Schoß nehmenvzít kočku na klín

setzen: sich ein Kind auf den Schoß setzenposadit si dítě na klín

klín: vzít dítě na klíndas Kind auf den Schoß nehmen

klín: sednout si komu na klínsich j-m auf den Schoß setzen, sich auf j-s Schoß setzen

klín: složit ruce do klínadie Hände in den Schoß legen