Hlavní obsah

papír

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (na psaní ap.) das Papierdopisní/fotografický/toaletní papírdas Briefpapier/Fotopapier/Toilettenpapier
  2. (doklad) das Papier, das Dokument, die Urkundedopr. celní papírydie Zollpapierehovor. papíry od autadie Autopapiere
  3. cenný papír (akcie ap.) das (Wert)Papier

Vyskytuje se v

buničinový: das Zellstoffpapierbuničinový papír

cenný: die Wertpapiereekon. cenné papíry

dehtový: das Teerpapierdehtový papír

faxový: das Faxpapierfaxový papír

fotografický: das Fotopapierfotografický papír

hedvábný: das Seidenpapierhedvábný papír

kancelářský: das Kanzleipapierkancelářský papír

krepový: das Krepppapierkrepový papír

křídový: das Kreidepapierkřídový papír

kurz: der Dollarkurs/Aktienkurs/Wertpapierkurskurz dolaru/akcií/cenných papírů

pohlednicový: das Postkartenpapierpohlednicový papír

propisovací: das Durchschreibepapierpropisovací papír

průklepový: das Durchschlagpapierprůklepový papír

role: die Papierrollerole papíru

rýsovací: das Zeichenpapierrýsovací papír

skelný: das Glaspapiertech. skelný papír

starý: das Altpapierstarý papír

xeroxový: das Kopierpapierxeroxový papír

čtverečkovaný: kariertes Papierčtverečkovaný papír

dopisní: das Briefpapier/der Briefumschlag/die Briefmarkedopisní papír/obálka/známka

grafický: grafisches Papiergrafický papír

nastříhat: das Papier in Streifen schneidennastříhat papír na proužky

natrhat: das Papier zerfetzennatrhat papír na cucky

natřít: Klebstoff aufs Papier streichennatřít lepidlo na papír

obalený: die in Papier gehüllte Warezboží obalené papírem

obalit: Sie hat die Blumen in Papier gewickelt.Obalila květiny papírem.

podélný: ein längliches Stück Papierpodélný kus papíru

potištěný: bedrucktes Papierpotištěný papír

prosvítat: Der Text scheint auf der Rückseite des Papiers durch.Na zadní straně papíru prosvítá text.

přichystat: Legen sie sich Papier und einen Stift bereit.Přichystejte si papír a tužku.

přichytit: das Papier an die Wandzeitung anheftenpřichytit papír na nástěnku

roztrhat: das Papier in Stücke (zer)reißenroztrhat papír na kousky

roztrhnout: das Papier in zwei Hälften reißenroztrhnout papír na půlky

roztrousit: die Papiere im Zimmer verstreuenroztrousit papíry po pokoji

sepnout: die Papiere mit einer Klammer zusammenheftensepnout papíry svorkou

shrábnout: die Papiere zusammenraffenshrábnout papíry na hromadu

svinout: ein Papier in die Rolle wickelnsvinout papír do ruličky

trhat: Papier in Stücke reißentrhat papír na kousky

uhladit: das Papier glättenuhladit papír

vydřít: Er radierte das Papier durch.Vydřel papír gumováním.

zapadat: Die Papiere sind hinter den Tisch gefallen.Papíry zapadaly za stůl.

závitek: eine Rolle Papierzávitek papíru

zpřeházet: Er brachte alle Papiere auf dem Tisch durcheinander.Zpřeházel všechny papíry na stole.

Berg: ein Berg von Papierenhora papírů

Kniff: ein Kniff im Papierpřehyb papíru

Blatt: ein leeres Blatt Papierprázdný list papíru

frisch: ein frisches Blatt Papierčistý list papíru

Papier: ein Blatt/Bogen Papierlist/arch papíru

Rolle: eine Rolle Toilettenpapierrole toaletního papíru

rollen: Papier zu einer Tüte rollenstočit papír do kornoutu

Stück: Papier in Stücke reißentrhat papír na kousky

papír: die Zollpapieredopr. celní papíry