Hlavní obsah

platzen

Slovesoi.

  1. Ich platze (gleich)! hovor. (snad) prasknu! z přejedení

Vyskytuje se v

machen: j-m Platz machenudělat místo komu

Naht: aus den Nähten platzenpraskat ve švech posluchárna ap.

Platz: Platz nehmenposadit se, sednout si

platzen: Ich platze (gleich)!Já (snad) prasknu! z přejedení

an: an demselben Platzna tom samém místě

behaupten: seinen Platz behauptenuhájit své místo

bitte: Nehmen Sie bitte Platz!Posaďte se, prosím!

dieser, diese, dieses: Dieser Platz (hier) ist frei.Toto místo (tady) je volné.

genug: Hast du genug Platz?Máš dost místa?

tun: Tu es an seinen Platz.Dej to na své místo.

umbauen: einen Platz mit Wohnhäusern umbauenobestavět náměstí obytnými domy

behalten: Platz behaltenzůstat sedět nevstávat