Hlavní obsah

neznalý

Přídavné jméno

  1. (který něco neumí) unwissendřidč. unbewandert
  2. (neobeznámený) unkundigbýt věci neznalýeiner Sache unkundig sein

Vyskytuje se v

unwissend: dumm und unwissend seinbýt hloupý a neznalý