Hlavní obsah

zkušený

Vyskytuje se v

zkušená: jít na zkušenouauf die Wanderschaft gehen

rozpomenout se: Zkus se na to rozpomenout.Versuch doch mal, dich daran zu erinnern.

znovu: Zítra to zkusím znovu.Ich werde es morgen nochmals versuchen.

je: Je älter man wird, desto erfahrener wird man.Čím je člověk starší, tím je zkušenější.

versuchen: das Unmögliche versuchenzkusit nemožné

viel: eine viel erfahrene Managerinvelmi zkušená manažerka