Hlavní obsah

kamenný

Přídavné jméno

  1. (z kamene) steinern, Stein-kamenný mostdie Steinbrückearcheol. doba kamennádie Steinzeit
  2. (připomínající kámen) Stein-kamenné uhlídie Steinkohlesůl kamennádas Steinsalz
  3. (nehybný, neměnný) steinern, starr

Vyskytuje se v

brus: der Reibsteinkamenný brus

doba: die Steinzeitgeol. doba kamenná

sokl: der Steinsockelkamenný sokl

starší: die Altsteinzeitarcheol. starší doba kamenná

drť: der Feinschlag/Ziegelsplittkamenná/cihlová drť

obehnaný: mit einer Steinwand umgebener Friedhofhřbitov obehnaný kamennou zdí

práh: die Holzschwelle/Steinschwelledřevěný/kamenný práh

kamenný: die Steinbrückekamenný most